Monica Irene Krarup Olesen

Adjunkt v/ UCN
Master i pædagogisk udviklingsarbejde (M.Ed)

Resenvej 15
9220 Aalborg Øst
Fastnet: 9817 6416
Mobil: 7269 1737

Mail:
moo@ucnact2learn.dk

QR med kontaktinfo

Links